El diari / El diario

El Diari animalista és un mitjà de comunicació independent, bilingüe i amb vocació per a la transformació social. Sorgeix amb l’objectiu de visualitzar, per una banda, tot tipus de violacions dels drets dels animals com a éssers vius i, per l’altra, qualsevol manifestació o acte en favor de la lluita animalista. Som un diari dirigit a tothom, facin una tasca activa per la protecció dels drets dels animals o no.

Així doncs, el nostre objectiu principal és posar de relleu una lluita que centenars de col·lectius animalistes afronten dia a dia sense obtenir reconeixement ni ressò públic. El Diari Animalista pretén trencar aquest silenci i donar veu al col·lectiu animalista, sovint oblidat en la nostra societat. Aquest mitjà centra la seva activitat a Barcelona tot i que abasta tot el territori català.

 

El Diari Animalista es un medio de comunicación independiente, bilingüe y con vocación de transformación social. Surge con el objetivo de visibilizar, por un lado, todo tipo de violaciones de los derechos de los animales como seres vivos y, por otro, cualquier manifestación o acto en favor de la lucha animalista. Somos un diario dirigido a cualquier persona, tanto si lucha de manera activa por la protección de los derechos de los animales como si no.

Nuestro principal objetivo es, pues, dar protagonismo a una lucha que cientos de colectivos animalistas afrontan día a día sin obtener reconocimiento ni atención pública. El Diari Animalista pretende romper este silencio y dar voz al colectivo animalista, a menudo olvidado en nuestra sociedad. Este medio centra su actividad en Barcelona pero abarca todo el territorio catalán.